Reference - Reklamní a informační On-line systémy
OMV Česká republika

- síť 136 čerpacích stanic

V současné době je systém SIP provozován na 50 stanicích s 50 playery a zobrazovacími plochami. Naše společnost zabezpečuje technickou a grafickou podporu sítě (úprava, výroba a nasazování spotů, odstraňování závad obrazovek a playerů).

Výhradní provozovatel a distributor systému SIP v ČR je společnost CommOnline, s.r.o.

Ahold Česká republika

- síť 53 hypermarketů hypernova

V současné době je systém SIP provozován v hypermarketech Hypernova na 171 koncových bodech a 315 obrazovkách. Naše společnost zabezpečuje technickou a grafickou podporu sítě (úprava, výroba a nasazování spotů, odstraňování závad obrazovek a playerů).

Výhradní provozovatel a distributor systému SIP v ČR je společnost CommOnline, s.r.o.

Magistrát Hlavního Města PRAHY

V prostorách Škodova paláce Magistrátu Hl. M. Prahy je informační systém SIP provozovaný jako základní komunikační prostředek směrem k veřejnosti. Systém funguje v režimu plné podpory. Programovou náplň vysílání dodává Magistrát Hl. M. Prahy. Naše společnost se podílela na instalaci zařízení a dále zabezpečuje technickou a grafickou podporu sítě (úprava, výroba a nasazování spotů, odstraňování závad obrazovek a playerů).

Výhradní provozovatel a distributor systému SIP v ČR je společnost CommOnline, s.r.o.

Železnice Slovenskej republiky

Po ročním pilotním programu systému SIP na železničních stanicích v okresních městech Slovenské republiky, byl v dubnu roku 2007 oficiálně spuštěn tento systém na 26 koncových místech. Systém přináší cestujícím přímo na nástupištích informace o provozu železnice, upoutávky na kulturní a společenské akce a další potřebné informace, zobrazované na plazmových obrazovkách. Naše společnost se podílela na instalaci zařízení a dále zabezpečuje technickou a grafickou podporu sítě (design rozhraní, úprava, výroba a nasazování spotů, odstraňování závad playerů).